Stołeczne Centrum Kariery

Zakończony

Projekt miał na celu zwiększenie szans utrzymania statusu zatrudnionego/nej przez 80 osób mieszkających lub pracujących w Warszawie, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy. Osiągnięcie tego celu realizowane było poprzez różnorodne formy wsparcia  takie jak doradztwo, warsztaty, szkolenia zawodowe oraz przygotowanie do prowadzenia  działalności gospodarczej i finansowo-doradcze wsparcie tej działalności.

Projekt zakończył się 30.09.2015 r. 

W terminie 100 dni od zakończenia projektu POKL „Stołeczne Centrum Kariery” i zgodnie z  zasadami dot. sprawozdawczości z realizacji  projektów zespółprowadzący projekt poinformował MJWPU o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który był badany jeszcze przez 3 miesiące od zakończenia projektu. Miło nam poinformować, że stopień realizacji wskaźnika został przekroczony o 42, 36 pkt. procentowych i wyniósł 142,36%. Również poziom efektywności zawodowej przewidziany na poziomie 55%, został osiągnięty  na poziomie 62,64%.

Projekt  w ramach Poddziałania  8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"  realizowany jest  w partnerstwie krajowym. Liderem partnerstwa jest FFW, a partnerami Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  oraz Urząd Miasta st. Warszawy, w którego imieniu działa Urząd Pracy M. St. Warszawy.

Kontakt
Lider Projektu - Fundacja Fundusz Współpracy
 
Koordynatorka projektu: Izabela Kowalska
Szkolenia zawodowe i wspierające przedsiębiorczość: Radosław Płużyński
Rozliczenia  wsparcia finansowego: Ewa Smolarek
 
Partner - Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM:
Rekrutacja: Paulina Krupińska – tel. 887372428
Kontakt z uczestnikami i Pośrednictwo pracy: Marek Domagała -  tel. 603959424
Biuro Projektu:
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803

Aktualności

8 stycznia 2016 r. minęło 100 dni od zakończenia projektu POKL „Stołeczne Centrum Kariery” i zgodnie z  zasadami dot. sprawozdawczości z realizacji  projektów zobligowani byliśmy do poinformowania MJWPU o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który był badany jeszcze przez 3 miesiące od zakończenia projektu. Miło nam poinformować, że stopień realizacji wskaźnika został przekroczony o 42,36 pkt. procentowych i wyniósł 142,36%. Również poziom efektywności zawodowej przewidziany na poziomie 55%, został osiągnięty  na poziomie 62,64%.

-

30 września 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu.  W projekcie uczestniczyło 91 osób, które dzięki otrzymanemu wsparciu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe lub się przekwalifikowały. 26 osób otrzymało środki finansowa  na założenie działalności gospodarczej. Główne cele projektu zostały osiągnięte.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom  za udział w projekcie i życzymy sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

 

-

Aktualności archiwalne:

1 kwietnia 2015 r. 

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru uzupełniającego do projektu, który odbywał się w dniach 20 – 26 marca  2015 r. W zakładce "Wyniki naborów do projektu"  znajdują się listy rekrutacyjne.

-

19 marca 2015 r.

Uzupełniająca rekrutacja do Projektu „Stołecznie Centrum Kariery”

Uprzejmie informujemy, że z dniem  20 marca 2015 r. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu „Stołeczne Centrum Kariery”:
Nabór uzupełniający rozpocznie się w dniu 19 marca i zakończy 25 marca 2015 roku.

Ze względu na fakt, że rekrutacja obejmie maksymalnie 4 osoby, zastrzegamy sobie możliwość skrócenia okresu rekrutacji.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami do Biura Projektu:
Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.

Szczególnie zapraszamy osoby z niskimi kwalifikacjami oraz mężczyzn spełniających ogólne warunki rekrutacji.

-

24 luty 2015 r.

UWAGA!
NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „STOŁECZNE CENTRUM KARIERY” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

-

23 luty 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 30 stycznia  - 12 lutego 2015 r.

-

13 luty 2015 r.

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2015r. zawieszamy rekrutację do projektu „Stołeczne Centrum Kariery”. O terminie ewentualnego wznowienia rekrutacji powiadomimy w oddzielnym komunikacie.

-

3 luty 2015 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!
w czwartek, 5 lutego 2015 roku o godz. 17.30, ul. Ciołka 10a, sala 221.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie zamiaru udziału w spotkaniu do 05.02.2015, godz. 12.00, e-mail: rekrutacja@polprom.org.pl lub tel. 723582777.

Więcej na ten temat w OGŁOSZENIU.

-

2 luty 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 16 - 29 stycznia 2015 r. W zakładce "Wyniki naborów do projektu" (poniżej) znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

-

21 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 02 - 15 stycznia 2015 r. W zakładce "Wyniki naborów do projektu" (poniżej) znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

-

8 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 19 - 31 grudnia 2014 r. W zakładce "Wyniki naborów do projektu" (poniżej) znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

-

29 grudnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 5 - 18 grudnia 2014 r. W zakładce "Wyniki naborów do projektu" (poniżej) znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

____________________________________________

Archiwum aktualności z poprzedniej strony internetowej:

11 grudnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 21  listopada  - 04 grudnia 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

-

27 listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 07 listopada  - 20 listopada 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie.

-

20 listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 24 października  - 06 listopada 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

6 listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 10  - 23 października 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 26 września – 09 października 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

5 listopada 2014 r.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy procedurę przyznawania jednorazowych dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 26 osób otrzymało środki finansowe na założenie działalności gospodarczej. Udało się przyznać  jedną dotacje więcej niż zakładał projekt. Do końca października podpisaliśmy 26 umów o przyznanie jednorazowej dotacji i 26 umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie dotacje  zostały już wypłacone, nasi Uczestnicy i Uczestniczki rozpoczęli działalność i wydatkują przyznane środki.

-

3 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 12 - 25 września 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

25 września 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 29 sierpnia - 11 września 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

16 września 2014 r.

Informujemy, że w zakładce Do pobrania została zamieszczona końcowa lista wniosków, którym przyznano dotację w III turze konkursu biznes planów oraz lista rezerwowa.

-

5 września 2014 r.

Informujemy, że w zakładce Do pobrania została zamieszczona wstępna lista  wniosków rekomendowanych do dofinansowania i lista rezerwowa  w ramach III tury konkursu biznes planów.

-

4 września 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 18 - 28 sierpnia 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

22 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu, który odbywał się w dniach 1 - 14 sierpnia 2014 r. W zakładce Do pobrania znajdują się listy rekrutacyjne.

-

19 sierpnia 2014 r.

W dniu dzisiejszym, w zakładce Do pobrania została zamieszczona ostateczna lista wyników oceny drugiej tury konkursu biznes planów.

-

7 sierpnia 2014 r.

W dniu dzisiejszym, w zakładce Do pobrania została zamieszczona wstępna lista wyników oceny drugiej tury konkursu biznes planów.

Lista została skorygowana (8.08.2014), ponieważ wkradł się błąd w poz. „Budżet rekomendowany” dot. wniosku SCK/BP/013/2014.

-

5 sierpnia 2014 r.

W zakładce Do pobrania zostały zamieszczone listy dot. przyjęcia do Projektu w naborze  od 18 do 31 lipca 2014 r.

-

Również w zakładce Do pobrania zamieszczone zostały informacje o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla trzeciej grupy Uczestniczek/Uczestników projektu.

Przygotowujących wnioski prosimy o korzystanie ze wzorów dokumentów zamieszczonych w zakładce Do pobrania pod tytułem KONKURS BIZNES PLANÓW - dokumentacja.

-

29 lipca 2014 r.

W zakładce Do pobrania zostały zawieszone listy osób ubiegających się o przyjęcie do Projektu w naborze  od 4 do 17 lipca 2014r.

-

28 lipca 2014 r.

Szanowne Uczestniczki, Szanowni Uczestnicy,
W dniu 25 lipca 2014 r. zebrała się Komisja Oceny Wniosków rozpatrująca wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Rozpatrzono 12 wniosków wraz z załącznikami, żaden wniosek nie został odrzucony przez Komisję. Komisja zarekomendowała 6 wniosków do otrzymania dotacji, pozostałe wnioski (6) osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej z rekomendacją do udziału w II turze konkursu biznesplanów. Wstępne listy z wynikami zostały umieszczone na stronie projektu w zakładce Do pobrania. W dniu 6 sierpnia 2014 r. zostaną ogłoszone listy wniosków, potwierdzające ostatecznie przyznanie dofinansowania i rekomendację do II tury konkursu.

-

14 lipca 2014 r.

Informujemy, że rekrutacja osób chcących założyć działalność gospodarczą została zakończona. Trwa nadal rekrutacja osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem nowego pracodawcy.

-

8 lipca 2014 r.

W dniu dzisiejszym, zamieszczamy informację o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla drugiej grupy Uczestniczek/Uczestników projektu.

Przygotowujących wnioski prosimy o korzystanie ze wzorów dokumentów zamieszczonych w zakładce Do pobrania pod tytułem "Konkurs Biznes Planów - dokumentacja".

-

3 lipca 2014 r.

W dniu dzisiejszym, w zakładce Do pobrania zamieszczono wyniki rekrutacji 6-18 czerwca 2014.

-

1 lipca 2014 r.

W dniu dzisiejszym, w zakładce Do pobrania został opublikowany uaktualniony Regulamin Projektu.

W par. 3 ust. 1 wykreślono datę (30.06.2014) jako datę zakończenia rekrutacji kandydatów  chcących założyć działalność gospodarczą.

-

27 czerwca 2014 r.

W dniu dzisiejszym w zakładce Do pobrania zostały opublikowane dokumenty dot. konkursu biznes planów dla Uczestniczek i Uczestników pierwszej grupy.

-

17 czerwca 2014 r.

W dniu dzisiejszym w zakładce Do pobrania zostały opublikowane wyniki rekrutacji odbywającej się w dniach 22 maja - 5 czerwca 2014 r.

-

13 czerwca 2014 r.

W dniu dzisiejszym w zakładce Do pobrania został zamieszczony zaktualizowany i obowiązujący wzór BIZNES PLANU.

-

2 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach rekrutacji odbywającej się w dniach 9 maja – 22 maja 2014 r. w  zakładce Do pobrania zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych oraz o liście rezerwowej, a także wnioskach które będa rozpatrywane na następnym posiedzenieu Komisji Rekrutacyjnej."

-

29 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w  zakładce Do pobrania zostały opublikowane wozry dokumentów służące do przygotowania BIZNES PLANU.

-

28 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w  zakładce Do pobrania została opublikowana lista osób zakwalifikowanych do II etapu w ramach rekrutacji 9-22 maja 2014 r.

-

19 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w  zakładce Do pobrania został opublikowany harmonogram szkolenia „Jak założyć firmę krok po kroku"  na miesiąc maj  wraz z ZASADAMI UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWO-DORADCZEJ.

 

19 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach rekrutacji odbywającej się w dniach 22 kwietnia – 8 maja 2014 r. w  zakładce Do pobraniazostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do projektu SCK  oraz informacja o liście rezerwowej."

-

12 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w  zakładce Do pobrania został opublikowany zaktualizowany REGULAMIN projektu obowiązujacy od dnia 12 maja 2014 r. Regulamin Projektu Stołeczne Centrum Kariery został uszczegółowiony w zakresie  dot. deklaracji uczestnictwa w projekcie i statusu kandydata i uczestnika na rynku pracy  w par. 2 ust. 1 lit. a) i w par. 6 ust. 6.

-

9 maja 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach I  Etapu naboru wniosków do projektu, który miał miejsce w dniach 25 kwietnia – 8 maja 2014. W wyniku posiedzenia Komisja ogłosiła listę osób zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji. Lista znajduje się w zakładce Do pobrania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że trwa III nabór wniosków (9 maja  - 22 maja 2014 r.) i są jeszcze wolne miejsca  w ramach obu ścieżek wsparcia udzielanego w projekcie tj. na ścieżkę  A) podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i B) podniesienie  kwalifikacji  i kompetencji zawodowych  w połączeniu ze wsparciem w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Zapraszamy.

-

5 maja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w  zakładce Do pobrania zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do projektu SCK  oraz informacja o liście rezerwowej

-

26 kwietnia 2014 r.

W dniu 25 kwietnia 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach I Etapu naboru wniosków do projektu. W wyniku posiedzenia Komisja ogłosiła listę osób zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji. Lista znajduje się w zakładce "do pobrania".

-

25 kwietnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 2 maja 2014 roku Biuro Projektu „Stołeczne Centrum Kariery" będzie nieczynne i tego dnia nie będą przyjmowane formularze rekrutacyjne.

-

26 marca 2014 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11 kwietnia 2014 roku. Oznacza to, że Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w sposób i w miejscu określonym w Regulaminie Projektu od dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zaplanowano na 25 kwietnia 2014 roku. Podczas tego posiedzenia oceniane będą WSZYSTKIE WNIOSKI złożone w okresie 11-24 kwietnia 2014 roku.

Wiecej w zakładce Rekrutacja.

-

21 marca 2014r.

W dniu  20 marca 2014 r  została podpisana  umowa pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Zarządem Fundacji Fundusz Współpracy   na dofinasowanie projektu „Stołeczne Centrum Kariery".  W najbliższych dniach zostanie ogłoszona rekrutacja do projektu.

Wyniki naborów

Listy osób prezentowane w podziale na tury naborów. 

Aby zobaczyć listy, należy wybrać turę naboru.

Listy osobowe

Konkurs biznes planów

Tutaj znajdują się wszystkie pliki związane z konkursem biznes planów.

Pliki do pobrania

Do pobrania

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie kluczowe dokumenty projektu Stołeczne Centrum Kariery

Proszę wybrać kategorię szukanego dokumentu (po prawej).

Kategoria do wyboru

Rekrutacja

Uzupełniająca rekrutacja do Projektu „Stołecznie Centrum Kariery”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2015 r. zostaje wznowiona rekrutacja do projektu „Stołeczne Centrum Kariery”:
Nabór uzupełniający rozpocznie się w dniu 19 marca i zakończy 25 marca 2015 roku.

Ze względu na fakt, że rekrutacja obejmie maksymalnie 4 osoby, zastrzegamy sobie możliwość skrócenia okresu rekrutacji.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami do Biura Projektu:
Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.

Szczególnie zapraszamy osoby z niskimi kwalifikacjami oraz mężczyzn spełniających ogólne warunki rekrutacji.

Szanowni Państwo Kandydatki i Kandydaci do projektu „Stołeczne Centrum Kariery",

uprzejmie informujemy, że na stronie www.stolecznecentrumkariery.pl, www.polprom.org.pl zakładka SCK oraz w siedzibie lidera projektu Fundacji Fundusz Współpracy są udostępnione dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu „Stołeczne Centrum Kariery".

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załączonymi dokumentami.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11 kwietnia 2014 roku. Oznacza to, że Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w sposób i w miejscu określonym w Regulaminie Projektu od dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zaplanowano na 25 kwietnia 2014 roku. Podczas tego posiedzenia oceniane będą WSZYSTKIE WNIOSKI złożone w okresie 11-24 kwietnia 2014 roku.

Drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej rozpocznie się w dniu 9 maja 2014 roku. Podczas tego posiedzenia oceniane będą wnioski złożone w dniach 25 kwietnia – 8 maja 2014 roku. Kolejne posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą odbywały się co dwa tygodnie, o terminach będziemy informować na bieżąco.

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wymagań dotyczących statusu kandydatki/ kandydata na rynku pracy. Projekt „Stołeczne Centrum Kariery" kierowany jest tylko do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Projektu. Status kandydatki/kandydata będzie sprawdzany również na etapie podpisywania Deklaracji Uczestnictwa, po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Zapraszamy do składania wniosków.

Dzięki udziałowi w projekcie mogą Państwo podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szanse na znalezienie nowego pracodawcy lub uzyskać wsparcie doradcze i finansowe ułatwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby związane z tym projektem

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna