Sukces we własnej firmie

Zakończony

Projekt „Sukces we własnej firmie” został zakończony w czerwcu 2018 r.  W styczniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  (Jednostka Pośrednicząca) potwierdził całkowite i prawidłowe rozliczenie projektu. Projekt zakładał przeszkolenie 80 uczestników w  obszarze dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielenie 65 dotacji na założenie własnej firmy i comiesięczne wsparcie finansowe w jej prowadzeniu przez okres 12 miesięcy.  Do projektu przyjęte zostały 83 osoby z czego 42, które skorzystały z oferowanego wsparcia to osoby długotrwale bezrobotne. 

Udało się przekroczyć zakładaną liczbę przyznanych dotacji do 67. Powstały różnorodne działalności gospodarcze w Łodzi jak i na terenie województwa łódzkiego m.in. usługi krawieckie, fizjoterapeutyczne, projektowania zieleni, szkółka piłkarska dla dzieci, salony piękności, działalność edukacyjna, warsztaty samochodowe, usługi stolarskie, produkcja dietetycznych batonów, salon masażu.

Zespół projektowy w ramach wizyt monitoringowych odwiedził wszystkich przedsiębiorców dzięki czemu mógł zobaczyć powstałe firmy i zweryfikować prawidłowość wydatkowanych środków z dotacji. Plan został wykonany!

Projekt „Sukces we własnej firmie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dedykowany jest osobom, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Adres biura projektu:
ul. Wólczańska 51
90-608 Łódź
pok. nr 15
tel. +48 698 378 606

Biuro czynne:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

 adres e-mail: swwf@cofund.org.pl 

 

 


 

O projekcie - założenia

W projekcie uczestniczyć będzie 80 osób w tym min. 55 kobiet, ponieważ kobiety znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy i są mniej aktywne zawodowo.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia osób, które zostaną przyjęte do projektu poprzez różnorodne formy wsparcia.

Przed założeniem działalności gospodarczej uczestniczki i uczestnicy projektu uczestniczyć będą w obowiązkowym bloku szkoleniowo-doradczym mającym na celu podniesienie poziomu wiedzy o prowadzeniu firmy, uwarunkowaniach formalno-prawnych, zasadach przygotowania biznesplanu,  rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych przedsiębiorcy. Aby ułatwić uczestnictwo w zajęciach przewidziana jest możliwość  zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

W projekcie przewidziane jest udzielenie 65 uczestnikom / uczestniczkom bezzwrotnej dotacji finansowej w wysokości do 22 700 zł na założenie własnej działalności gospodarczej.  Dodatkowo przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie otrzymają wsparcia finansowego w wysokości do 1500 zł miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, na pokrycie kosztów bieżących zw. z prowadzeniem firmy  oraz zostanie udzielone im indywidualne wsparcie doradcze wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej np. z zakresu marketingu, czy księgowości.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06 2016 r. do 31.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do projektu

Tutaj znajdą Państwo wszystkie pliki potrzebne w procesie rekrutacji.

WYJAŚNIENIE: W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że Kandydat składając oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo powinien wskazać  okres pozostawania osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP i nieaktywną zawodowo.

Szanowni Państwo, 10 stycznia 2017 r. zakończył się nabór zgłoszeń do projektu. Rozpoczęła się ocena formularzy zgłoszeniowych z ostatniego naboru. W związku z dużą liczbą zgłoszeń jej wyniki zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekt Premia społeczna