Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Zakończony

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości to konkurs, który  Fundacja Fundusz Współpracy organizuje od 2016 r.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Trwa nabór do konkursu, a zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 14.06 do 2.07.2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.najlepszazawodowa.pl

Cel konkursu:
zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

Czym jest dobra praktyka?
- to sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę.

MISJA

Czerpiąc ze swojego długoletniego doświadczenia, a także zaangażowania w projekty w obszarze edukacji, dostrzegamy potencjał i niekwestionowaną potrzebę rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego.

Chcemy wspierać szkoły kształcące zawodowo młodych ludzi, gdyż uważamy, że dobrze wykształcony człowiek, posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, otwarty i kreatywny na zmiany i wyzwania przyszłości – to człowiek XXI wieku.

Wierzymy, że nasz Konkurs jest inspiracją do realizacji ciekawych wyzwań i promocji szkoły dla wszystkich jej interesariuszy: dyrektorów, kadry nauczycielskiej i uczniów. Chcemy, by dzięki niemu szkoły zawodowe były postrzegane jako atrakcyjne miejsce rozwoju nie tylko zawodowego, ale i osobistego.

W konkursie nagradzamy:

  • ciekawe i innowacyjne praktyki realizowane poza programem, w ramach projektów czy zajęć pozalekcyjnych,
  • współpracę z otoczeniem szkoły, w celu rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów, a także ich kompetencji społecznych.

Na potrzeby konkursu powstała strona internetowa www.najlepszazawodowa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje o przedsięwzięciu, przykłady dobrych praktyk z zeszłorocznej edycji, a także materiały na temat zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

 

 

Osoby związane z tym projektem

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekt Premia społeczna

 

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu