Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Trwający

II Edycja wyjątkowego konkursu – Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspierana przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs jest kontynuacją działań Fundacji Fundusz Współpracy w tematyce jakości kształcenia zawodowego. W 2016 r. FFW, w ramach projektu Erasmus Plus „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości” zorganizowała razem z Mazowieckim Kuratorium Oświaty pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu dla szkół zawodowych „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół. Zgłoszono w sumie 86 praktyk, z których 42 uznano za dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości. Wyłoniono 13 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”, przyznano 3 nagrody główne (laptopy) i 2 wyróżnienia (tablety).

Cel konkursu:

Celem drugiej edycji konkursu jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktyka rozumiana jest jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”. Praktyki te mogą dotyczyć następujących obszarów zapewniania jakości: rozwój szkoły, metody nauczania, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca z otoczeniem szkoły- w tym z pracodawcami oraz wewnętrzna ewaluacja/ocena szkoły. 

Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” jest to doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnieciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły.

Na potrzeby konkursu powstała strona internetowa www.najlepszazawodowa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje o przedsięwzięciu, przykłady dobrych praktyk z zeszłorocznej edycji, a także materiały na temat zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

 

Organizator konkursu:

Fundacja Fundusz Współpracy

Współorganizatorzy:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Patronat honorowy nad Galą konkursu Najlepsza Zawodowa 2017:

Minister Edukacji Narodowej

Partner II Edycji konkursu 2017

Tabor Dębica

 

 

Osoby związane z tym projektem

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Edyta Jaczewska

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych