Dostępnośc turystyki dla osób niepełnosprawnych

Zakończony

Projekt zakłada ukształtowanie wśród pracowników sektora usług turystycznych umiejętności niezbędnych do sprostania potrzebom klientów niepełnosprawnych, a także zwiększenia ich świadomości w zakresie specyfiki potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii i Szwecji.