#WlasniePoTo

Zakończony

„Właśnie po to” jest kampanią realizowaną z inicjatywy organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw społecznych na Mazowszu. 

Celem kampanii jest zaprezentowanie idei przedsiębiorczości społecznej – sposobu na rozwiązywanie problemów społecznych za pomocą metod biznesowych.

Kampania „Właśnie po to” ma charakter ogólnopolski, a także regionalny mazowiecki. 

Jej inspiratorami są Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej znajduje się na stronie: www.wlasniepoto.biz.pl oraz w mediach społecznościowych pod hashtagiem #WlasniePoTo. 

Informacje dodatkowe

Ideę przedsiębiorczości społecznej spopularyzował na świecie Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, założyciel wielu firm społecznych w Bangladeszu m.in. Grameen Banku, największej na świecie instytucji finansowej udzielającej osobom ubogim niewielkich kredytów bez zabezpieczenia.

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Premia społeczna

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji mOWES
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

Specjalista / Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

Główny specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Domurad

Specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dorota Macioch-Kowalska

Specjalistka / Rekruterka w regionie ciechanowskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej