Wsparcie Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy

Trwający

Support to the Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards of Commercial Road Transport

W oparciu o umowę z dnia 27.01.2015, podpisaną pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu DrogowegoFundacją Fundusz Współpracy, Biuro Współpracy Międzynarodowej rozpoczęło obsługę administracyjno-finansową projektu współpracy bliźniaczej „Support to the Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards of Commercial Road Transport”, realizowaną na rzecz ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury. Umowa bliźniacza została notyfikowana przez Komisję Europejską z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Ukrainie, zgodnie z regulacjami prawnymi UE. Zastosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Partnerami  przy realizacji projektu jest Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego Niemiec oraz Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego Republiki Litwy.

Czas realizacji projektu to 21 miesięcy
Wartość umowa bliźniaczej – 1 550 000,00 EUR
Źródło  finansowania – Program ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Osoby związane z tym projektem

Izabella Nowakowska

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej

Krystyna Bidwell - Porębska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Elżbieta Potrzebowska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Joanna Dziełak

Dział Jednostka Finansująco - Kontraktująca

Adam Palczewski

Biuro Współpracy Międzynarodowej