Wsparcie Tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji

Zakończony

Assistance on the Transport of Dangerous Goods

W oparciu o umowę o współpracy z dnia 21.05.2014, podpisaną między Głównym Inspektoratem Transportu DrogowegoFundacją Fundusz Współpracy, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjno-finansową umowy bliźniaczej „Assistance on the Transport of Dangerous Goods”, realizowaną na rzecz Tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji. 

Umowa bliźniacza została notyfikowana  przez Central Finance and Contracts Unit (CFCU)  Turcji w  dniu 21 marca 2014 roku. Czas realizacji projektu to 18 miesięcy. Głównym celem  projektu jest promowanie zmodyfikowanego systemu transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z prawem UE poprzez przeprowadzenie serii szkoleń, egzaminów oraz opracowania i wdrożenia odpowiedniego systemu kontroli kierowców i doradców do spraw bezpieczeństwa na terenie państwa tureckiego.

Wartość umowy bliźniaczej – 1 000 000,00 EUR
Źródło  finansowania -  Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)

Aktualności