Wsparcie Urzędu Kontroli Albanii

Zakończony

Na podstawie umowy podpisanej 29.02.2016, między Najwyższą Izbą Kontroli a Fundacją Fundusz Współpracy, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjno - finansową umowy bliźniaczej "Strenghtening of external auditing capacities" realizowanej przez NIK na rzecz  Urzędu Kontroli w Albanii.

 

 

Polsko - chorwacki projekt obejmuje pomoc w praktycznie wszystkich obszarach działalności albańskiego NOK-u- kontroli finansowej, wykonywania zadań, pomocy informatycznej i zapobieganiu korupcji. Fundacja Fundusz Współpracy będzie odpowiedzialna za zarządzanie finansami projektu, analizę wykonania budżetu oraz rozliczanie projektu z albańską Jednostką Finansująco-Kontraktującą. Dodatkowo, Fundacja zajmie się obsługą administracyjno-finansową od strony formalnej, w tym organizacją wizyt eksperckich oraz prowadzeniem księgowości.

Informacje dodatkowe

Okres realizacji projektu wyniesie co najmniej 24 miesiące.

Wartość projektu wynosi  2 000 000 EUR.