Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Trwający

Zespół ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy od 2018 r. ściśle współpracuje z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność.

Przez lata wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy oceny i kontroli wewnętrznej pozwalające na prowadzenie efektywnych działań. 

W tym czasie w ramach przetargów realizowaliśmy szereg umów, które prezentujemy poniżej:

Umowy z BGK

Tu prezentujemy umowy, na podstawie których współpracujemy z BGK

Umowa realizowana w okresie 16.09.2020 - 31.12.2022 r.

W dniu 16.09.2020 r. konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  poddziałania 3.2.2 pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kontrole będą prowadzone w trakcie realizacji projektów oraz w okresie trwałości projektów.

Umowa będzie realizowana w latach 2020-2022, kontrolą zostanie objętych co najmniej 100 projektów z całej Polski.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Więcej informacji pod adresem: http://www.bgk.pl/

Umowa realizowana w okresie 26.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

Konsorcjum Cofund Sp. z o.o. i Fundacji Fundusz Współpracy w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zrealizowało usługę w zakresie wizyt monitorujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 26.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

W terminie realizacji kontaktu  zrealizowano 77 wizyt monitorujących na terenie całej Polski. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach umowy były przedsiębiorstwa.


Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.
W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.
Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

  


Więcej informacji pod adresem: http://www.bgk.pl/

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak-Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jarosław Janiak

Kierownik Zespołu
Zespół Kontrolerów i Audytów

Łukasz Ziomek

Główny specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Paweł Sala

Główny Specjalista
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego