Pewność i czas

Autor: Pracownia Badania Instytucji i Społeczności Lokalnych PrzySłowie
Data wydania: 2016

Badanie systemu weryfikacji wniosków o płatność w siedzibie beneficjenta.

Badanie przeprowadzono w lutym i marcu 2016 roku na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy (FFW) przez Pracownię Badania Instytucji i Społeczności Lokalnych PrzySłowie. Dotyczyło oczekiwań kluczowych interesariuszy wobec procedury weryfikacji wniosków o płatność w siedzibie beneficjenta.