Raport Roczny FFW 2018

Autor: FFW
Data wydania: 2019

Przed Wami Raport Fundacji Fundusz Współpracy za 2018 rok. To ważna wizytówka Fundacji, podsumowanie realizowanych przez nas zadań
i osiągniętych sukcesów. Mapa, z której można łatwo wyczytać w jakich obszarach życia publicznego Fundacja koncentruje swoje działania
i jakie określa kierunki rozwoju na przyszłe lata.