Raport roczny Fundacji Fundusz Współpracy 2014

Autor: Fundacja Fundusz Współpracy
Data wydania: 2015

Przekazujemy w Wasze ręce Raport Roczny Fundacji Fundusz Współpracy. Dokument ten podsumowuje nasze działania, osiągnięcia oraz efektywność zarządzania powierzonymi nam środkami w roku 2014. Pragniemy zaznaczyć, że publikując te dane w 2015 r. staje przed nami dużo większe wyzwanie – przygotowanie się do podsumowania 25 lat działalności Funduszu Współpracy.

Rok 2014 obfitował w wydarzenia wynikające z przyjętych w poprzednich latach kierunkach rozwoju Fundacji. Kluczowymi obszarami działalności pozostały: wsparcie sektora publicznego, społeczeństwo obywatelskie, równość szans, innowacje społeczne, uczenie się przez całe życie, przedsiębiorczość, fundusze partnerskie oraz współpraca międzynarodowa. Nowym, dopiero rozwijanym obszarem jest CSR, gdzie Fundacja bazując na bogatym doświadczeniu w innowacjach społecznych buduje partnerstwa, które w przyszłości zaowocują̨ wspólnymi przedsięwzięciami.

Niezmiennie od 4 lat, najdynamiczniej rozwijającym się obszarem jest wsparcie administracji publicznej, głównie usługami kontrolno-audytorskimi. W ubiegłym roku postawiliśmy na podniesienie standardów naszej działalności, które zostało odzwierciedlone w opracowanym kodeksie oraz standardach postępowania. Mając na względzie komfort i jakość pracy naszego Zespołu, przeprowadziliśmy audyty bezpieczeństwa baz danych oraz wprowadziliśmy rozbudowane deklaracje poufności i bezstronności. Dokonaliśmy również̇ po raz pierwszy kompleksowej oceny 270 stopni pracowników, co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie naszego potencjału. Do końca 2014 roku pracownicy Fundacji wykonali 19 280 raportów z weryfikacji, na łączną kwotę 9,3 miliarda złotych.

W ramach wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ubiegłym roku Fundacja sfinalizowała blisko 5 letni projekt Decydujmy Razem. A w połowie roku wystartowała z programem mikrodotacji przyznawanych na inicjatywy lokalne FIO-Mazowsze Lokalnie. W pierwszej edycji przyznano 140 dotacji.

Realizując działania innowacji społecznych, zespół Fundacji zorganizował cykl 80 seminariów dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w których wzięło udział blisko 1500 osób! Natomiast dwa bliźniacze projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej weszły w decydującą fazę – usamodzielniania się podmiotów powstałych pod opieką FFW.

Rozwijając jeden ze strategicznych obszarów działania – uczenie się przez całe życie, Fundacja rozpoczęła realizację kolejnych projektów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poprawę̨ jakości edukacji zawodowej w Polsce – m. in. Stołeczne Centrum Kariery, Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA czy ReferNET.

W ramach współpracy międzynarodowej, w 2014 roku ruszył jeden z naszych największych i kluczowych projektów dotyczących współpracy policji w ramach Partnerstwa Wschodniego – wyjątkowe przedsięwzięcie w skali Polski zarówno pod względem wartości jak i różnorodności oraz liczby partnerów. Rozwija się także współpraca w zakresie wsparcia twinningu.

Rok 2014 w końcu, to również̇ zmiany wewnątrz Fundacji. Nowa identyfikacja graficzna, strona internetowa, czy też podejście do komunikacji naszych działań. Zwieńczeniem procesu zmiany była gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej oraz decyzja o przejściu w jeszcze większym stopniu na realizację procesów w sposób elektroniczny – od elektronicznego obiegu faktur i korespondencji, poprzez szerokie wykorzystanie podpisów elektronicznych, po powszechne stosowanie narzędzi on-line w realizowanych projektach i programach – zamiast, a nie obok dokumentacji papierowej.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego Raportu, a także do wspólnego świętowania 25-lecia działalności Fundacji!
Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy