Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności i aktywizacji zawodowej osób młodych w woj. mazowieckim

Autor: Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych
Data wydania: 2016

Przedstawiamy Państwu rekomendacje dla instytucji rynku pracy mające na celu zwiększenie efektywności wsparcia oferowanego osobom młodym na rynku pracy. Rekomendacje zostały wypracowane przez Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych zawiązane w ramach projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim” (PO WER 2014 – 2020) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.