III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES

Dodano: 2019-10-14

W poniedziałek 14 października rozpoczęło się dwudniowe III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES, w którym biorą udział przedstawiciele akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawiciele nnych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Spotkanie odbywa się w Warszawie w Hotelu Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w dniach 14 i 15 października 2019. 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Spotkanie sieciujące organizowane jest we współpracy z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.