2024 – to będzie dobry rok dla ekonomii społecznej!

Dodano: 2024-02-06

Przełomowy, 2024 rok dla ekonomii społecznej? To odważna teza, ale nie mielibyśmy nic przeciwko! Co więcej — mocno w to wierzymy i mamy solidne argumenty, świadczące o tym, że taki właśnie — przełomowy — może być ten rok dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. Na czym opieramy swój optymizm?

Argument nr 1 – dużo więcej nowych miejsc pracy na nowych, znacznie lepszych warunkach

Nic tak wymiernie nie świadczy o rozwoju danego sektora w gospodarce, jak systematycznie zwiększająca się liczba zatrudnionych i coraz lepsze kwalifikacje pracowników. Dlatego konsekwentnie od 2012 roku, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy – wspiera działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Na przestrzeni tych 12 lat, powstało ich ponad 440. 2024 rok to jednak szansa na znacznie przyspieszenie tego procesu. Dlaczego?

Jeśli chodzi o wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w tworzeniu nowych miejsc pracy przez mOWES, to śmiało możemy nazwać 2024 rok nowym otwarciem. Przez najbliższe 3 lata planujemy znacznie zwiększyć aktywność w tym zakresie i dofinansować powstanie aż 241 miejsc pracy. Kwota wsparcia na jedno utworzone miejsce pracy niemal się podwoi i może wynieść nawet 63 tys. złotych. Co więcej, przedsiębiorstwa społeczne uzyskają możliwość otrzymania dotacji maksymalnie aż na 10 miejsc pracy – a nie jak dotychczas 5. Potroi się także kwota tzw. wsparcia reintegracyjnego – do 13 tys. zł na pracownika – którą pracodawcy będą mogli przeznaczyć m.in. na przygotowanie i przeszkolenie pracownika do podołania wyzwaniom na stanowisku pracy. Gołym okiem widać, że to nie zwykła korekta, a solidna, duża zmiana oraz pozytywny impuls do sprostania wymogom konkurowania na otwartym rynku – podkreśla Justyna Jakubiak, kierowniczka projektów mOWES w Fundacji Fundusz Współpracy.

Planowany termin naborów dotacyjnych na nowe miejsca pracy w subregionach: radomskim, ciechanowskim i ostrołęckim, przewidziany jest w 2 kwartale 2024 roku.

Argument nr 2 – 300 mln zł „Premii społecznej” dla samorządów

Drugim równie kluczowym obszarem działalności mOWES – oprócz budowania przestrzeni do tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – jest wspieranie samorządów poprzez przekonywanie o korzyściach i zachęcanie do aktywniejszego zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Cel jest jasny: szerszy dostęp do zlecanych przez administrację publiczną usług społecznych, jako odpowiedź na potrzeby i wyzwania stojące przed polskim społeczeństwem. To także lepsza perspektywa na rozwój, zbudowanie niezależności finansowej i lepszej pozycji na rynku dla podmiotów ekonomii społecznej.

W tym obszarze rok 2024 także ma szansę stać się przełomowym, dzięki projektowi pn. „Premia Społeczna”. To przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską i budżet państwa, którego realizację właśnie rozpoczyna Fundacja Fundusz Współpracy.

Zasada jest prosta – co najmniej 250 gmin i powiatów, które postanowią zlecić usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej, będzie mogło otrzymać granty w wysokości do 350 tys. zł (max. 25% wartości usługi) częściowo finansujące zamówienia na usługi społeczne zlecane PES. Wśród dofinansowanych usług mogą się znaleźć m.in. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne i inne. Budżet projektu do 2025 roku wynosi 100 mln złotych. Liczymy, że pozwoli to przełamać pewne negatywne stereotypy i bariery, które dotychczas stawały na drodze do budowania opartej na zaufaniu, trwałej i znacznie szerszej współpracy na linii samorząd – podmioty ekonomii społecznej, a w dłuższej perspektywie – zwiększy wartość usług zlecanych podmiotom ekonomii społecznej specjalizującym się w realizacji usług społecznych – mówi Daniel Prędkopowicz, dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy

  • Więcej o „Premii Społecznej” [link]

  • Więcej o usługach społecznych [tutaj]
     

Argument nr 3 – środowisko skupione wokół ekonomii społecznej jednoczy się i apeluje o pilne zmiany

W drugiej połowie stycznia 114 sygnatariuszy i sygnatariuszek – w tym także Fundacja Fundusz Współpracy – zjednoczyło się i podpisało się pod listem otwartym do ministry Agnieszki Dziemianowicz – Bąk w sprawie ekonomii społecznej. Wspólnie z pozostałymi organizacjami wskazujemy największe i pilne wyzwania, które stoją przed całym środowiskiem ekonomii społecznej oraz konkretne działania, które naszym zdaniem należy podjąć, aby z powrotem stać się przykładem dla wielu europejskich krajów i odzyskać pierwszoplanową pozycję w europejskiej debacie na temat ekonomii społecznej. Pełna treść listu [link]

Mamy nadzieję, że to początek koniecznych, systemowych zmian, ale fakt, że tak wielu przedstawicieli środowiska skupionego wokół ekonomii społecznej dostrzega podobne bariery i problemy, jest budujący i każe patrzeć na przyszłość z optymizmem.

Gotowi na wyzwania 2024 roku? Zapraszamy do współpracy!

Mamy nadzieję, że dla Was – zwłaszcza przyszłych i obecnych przedsiębiorców społecznych – ten rok będzie dobry, a w najlepszym przypadku – przełomowy. W imieniu całego zespołu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęcamy do kontaktu z naszymi animatorami i doradcami, aby wspólnie budować coraz lepszą przestrzeń dla rozwoju ekonomii społecznej. Do zobaczenia!

Philipp Zalewski