3..2..1- START! Ruszył nabór wniosków o granty w projekcie Dostępna Szkoła

Dodano: 2020-10-22

22 października rozpoczął się nabór wniosków grantowych w projekcie Dostępna Szkoła w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Aplikować o grant mogą organy prowadzące szkoły podstawowe z całej Polski. Nabór potrwa do 2 listopada br. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a partnerem merytorycznym - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych, a w drugim – wniosków właściwych. Link do wniosku wstępnego o powierzenie grantu jest dostępny na stronie internetowej projektu, natomiast link do wniosku właściwego zostanie podany w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

Wartość środków przeznaczonych na granty to kwota 40.500.000,00 PLN zł, które zostaną przekazane organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).

W obecnym naborze przewiduje się wybór min. 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20.250.000,00 PLN przeznaczonej na granty.

W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500.000,00 PLN do 1.350.000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum jednej i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.

Szacunkowe terminy przeprowadzenia audytów dostępności: od 07.01.2021 do 22.02.2021. Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla 130% placówek z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego).

Ważne: można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).

Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem: dostepnaszkola.info/rekrutacja/