Współpraca międzynarodowa – to jest to!

Dodano: 2019-07-08

Realizujesz unijny projekt w obszarach zatrudnienia, edukacji, pomocy społecznej? Chcesz rozszerzyć swoją ofertę i nawiązać współpracę z partnerem zagranicznym? Ten projekt jest dla Ciebie! Ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty realizujące projekty w ramach EFS – rusza zaraz po wakacjach. Operatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy.

„Ścieżki współpracy” to 3-letni projekt dotacyjny, w ramach którego przyznawane są granty w wysokości do 100 tys. zł na nawiązanie partnerstwa zagranicznego i rozszerzenie swych działań o komponent współpracy międzynarodowej. Ważne jest, aby w wyniku tej współpracy powstały konkretne efekty: na przykład nowatorska usługa, wzbogacony program szkolenia, oferta warsztatów czy wprowadzenie nowego modułu uczenia w programie edukacyjnym.


Współpraca? To się opłaca!
Podstawowa korzyść to możliwość wymiany wiedzy, doświadczenia oraz gotowych, przetestowanych rozwiązań między partnerami. Ale to nie wszystko: dzięki współpracy z partnerem zagranicznym potencjał i zasięg projektu będzie znacznie większy, a nawiązane kontakty międzynarodowe łatwo można zamienić na sieci współpracy przy kolejnych projektach. Na współpracy z partnerem zagranicznym zyska również bez wątpienia wizerunek organizacji.


Krok po kroku
Organizator przewidział dwie ścieżki w ramach tego projektu: dla podmiotów, które nie mają jeszcze doświadczenia w poszukiwaniu partnera zagranicznego i współpracy międzynarodowej – zapewnione jest specjalistyczne wsparcie animatora przez cały okres realizacji projektu. Dla tych, którzy mają już pomysł na współpracę i nie potrzebują takiej pomocy – przygotowany jest komplet dokumentów do złożenia i prosta procedura konkursowa.


Proste zasady
We wniosku o grant trzeba wskazać projekt, na którego realizację ma się podpisaną umowę i który zostanie rozszerzony o komponent międzynarodowy. Ważne: musi to być krajowy projekt z EFS. Należy również opisać planowane rozszerzenie, ze wskazaniem nowych rezultatów i produktów. Pierwszy ogólnopolski nabór wniosków o grant rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Następne konkursy będą ogłaszane w styczniu i kwietniu 2020 r.
Na stronie internetowej  ścieżkiwspółpracy.pl opisane zostały wszystkie kluczowe kwestie związane z projektem, w tym dostępne modele współpracy i rodzaje wsparcia. Zamieszczono również niezbędne dokumenty – regulamin konkursu, wzór wniosku i wzór umowy o grant, a także infografiki z wyjaśnieniem najważniejszych elementów konkursu.
Więcej informacji: http://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/