Raport „Overview of long-term unemployment in Poland”

Dodano: 2019-08-12

W ramach projektu Social Impact Vouchers przygotowany został raport nt. długotrwałego bezrobocia w Polsce, w którym wskazano grupy bezrobotnych będące potencjalnymi odbiorcami systemu voucherów – mechanizmu wspierającego powrót na rynek pracy. Publikacja jest częścią międzynarodowego raportu prezentującego najważniejsze zagadnienia związane z problemem długotrwałego bezrobocia w 8 krajach partnerskich (Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji).

Raport „Overview of long-term unemployment in Poland” został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowano m.in. strukturę demograficzną i społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, terytorialne zróżnicowanie i sektory gospodarki, w których długotrwałe bezrobocie stanowi największe wyzwanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika przygotowana na potrzeby projektu Social Impact Vouchers

 

 

Dokonana analiza była punktem wyjścia do opracowania drugiej części raportu, w której wskazane zostały potencjalne grupy docelowe systemu voucherów, jaki zostanie wdrożony w Polsce ramach projektu SIV. System przewiduje finansowanie wynagrodzenia i pokrycie kosztów 3 miesięcznego zatrudnienia osoby długotrwale bezrobotnej. Fundusz utrzymujący system voucherów zasilany będzie między innymi z prywatnego kapitału. O kolejnych krokach zw. z wdrażaniem funduszu będziemy na bieżąco informować.     

 


Social Impact Vouchers (SIV) to projekt realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe. W projekt zaangażowanych jest 11 partnerów (organizacji) z 8 krajów – Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Chorwacji. Liderem projektu jest niemiecka organizacja Sozialunternehmen Neue Arbeit GmbH.