Rozpoczynamy nowy projekt: „SOCIAL IMPACT VOUCHERS” (SIV)

Dodano: 2019-03-24

Na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach programu Interreg Central Europe, priorytet 1: Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive”, znalazł się projekt „Social Impact Vouchers”.

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Sozialunternehmen Neue Arbeit GmbH. Wraz z  pozostałymi 10 organizacjami partnerskimi  z krajów tj.  Chorwacja, Słowenia, Węgry, Austria, Czechy, Słowacja i Polska będziemy pracować nad nowatorskim instrumentem zapewniającym zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym migrantów.

Przed nami pierwsze spotkanie z Partnerami Projektu w Stuttgarcie.