67 nowych miejsc pracy w województwie Łódzkim

Dodano: 2017-07-14

W maju zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego z uczestnikami z ostatniej grupy osób ubiegających się o środki finansowe na założenie działalności gospodarczej.

Konkurs biznesplanów składał się z czterech tur, w których brały udział poszczególne grupy uczestników. Wygospodarowane oszczędności pozwoliły na przyznanie dwóch dodatkowych dotacji. Tym samym powstało 67 jednoosobowych działalności gospodarczych, a nie, jak zakładał plan, 65. Środki finansowe otrzymało 39 kobiet i 28 mężczyzn. Od momentu zarejestrowania i rozpoczęcia działalności uczestnicy i uczestniczki muszą utrzymać swoje firmy przez przynajmniej 12 miesięcy, aby nie zwracać przyznanych środków. 

W trakcie prowadzenia swoich firm uczestnikom i uczestniczkom przysługuje dodatkowe, indywidualne doradztwo jako wsparcie, gdy  pojawiają się trudności lub problemy zw. z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Uczestnicy mogą skorzystać z porad z zakresu prawa, księgowości i marketingu internetowego. Dotacje powinny być wydatkowane przez uczestników w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a po tym czasie uczestnicy zobligowani są do rozliczenia otrzymanych środków.  W drugiej połowie roku rozpoczniemy wizyty monitoringowe wśród naszych przedsiębiorców. Celem wizyt jest sprawdzenie, czy założone ze środków dotacyjnych firmy są prowadzone i czy faktycznie otrzymane środki były prawidłowo wydatkowane.