Social Impact Vouchers – wypracowane modele integracji rynku pracy

Dodano: 2020-02-27

Efektem intensywnych prac w projekcie Social Impact Vouchers (SIV) są wypracowane mechanizmy działania narzędzia służącego integracji rynku pracy w poszczególnych krajach partnerskich – w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i na Węgrzech.

W Polsce, bazując przede wszystkim na zapotrzebowaniu rynku, działania skierowane zostaną do kobiet, które z różnych powodów mają trudności z powrotem na rynek pracy. W tym celu powstanie fundusz, którego nadrzędnym celem będzie wsparcie i pomoc w zdobyciu niezbędnych umiejętności cyfrowych pozwalające uczestniczkom na podjęcie nowej, ciekawej pracy. Nieodłącznym elementem podejmowanych działań będzie również coaching mający na celu poradzenie sobie z największymi wyzwaniami w momencie powrótu na rynek pracy.

Poniżej prezentujemy 4 przykładowe modele wypracowane przez inne kraje partnerskie.

MODEL 1


W tym modelu fundusz zasilany jest przez kapitał prywatny lub publiczny. Mechanizm działania polega na przekazaniu przez Fundusz osobie poszukującej pracę vouchera, natomiast pracodawcy zasobów finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów 3 miesięcznego zatrudnienia pracownika. Usługa dopasowania, tzw. smart maching odbywać się będzie poprzez platformę internetową przygotowaną na potrzeby projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 2


Model zakładający przekazanie vouchera MŚP za pośrednictwem  różnych mechanizmów, np. wykonując program w najbliższym akceleratorze. Mechanizm ten pozwala MŚP na samodzielny proces rekrutacji pracowników, bez udziału i zaangażowania Funduszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 3


Jedyny model zakładający zaangażowanie prywatnych darczyńców w proces łączenia pracowników z konkretnymi pracodawcami. Mechanizm działania, podobny jak w modelu 1, tzn. osoba poszukująca pracy otrzymuje voucher, a MŚP środki na trzymiesięczne wynagrodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 4

 

Model promujący samozatrudnienie, w którym osoba poszukująca pracy otrzymuje voucher, a jego 3-miesięczne wynagrodzenie jest jednocześnie refundowane.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Social Impact Vouchers (SIV) to międzynarodowy projekt, który rozpoczął się w marcu 2019 r. Jego głównym celem jest wypracowanie, a następnie wprowadzenie w życie na terenach krajów partnerskich, narzędzi umożliwiających powrót lub wejście na rynek pracy. 
Przed nami 3 spotkanie partnerskie, podczas którego będą dyskutowane wypracowane modele i zasady coachingu. Omówione zostaną również kolejne etapy prac planowanych na 2020 r.