Ruszył III nabór Pożyczek na kształcenie!

Dodano: 2019-03-11

W poniedziałek 11 marca odbyła się konferencja prasowa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowana przez Ministerstow Inwestycji i Rozwoju. Podczas tego spotkania Minister Jerzy Kwieciński ogłosił oficjalnie start kolejnego naboru w projekcie "Pożyczki na kształcenie", którego operatorami są Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 

II Nabór do projektu rozpocznie się 18 marca. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem. W tym naborze na pożyczki przeznaczono 10 milionów złotych. 

Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób, które podnoszą swoje kompetencje w ramach kursów i szkoleń. Pożyczki są narzędziem, które wpiera ten proces. Świadczy o tym sukces poprzednich edycji projektu, w ramach których na blisko 3000 pożyczek rozdysponowano ponad 27 milionów złotych.Obserwuję to zjawisko z satysfakcją, ponieważ lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki to jeden z naszych priorytetów” – powiedział minister Jerzy Kwieciński i dodał, że w resorcie inwestycji i rozwoju prowadzimy szereg działań mających na celu rozwój oferty kształcenia ustawicznego i wzrost udziału osób dorosłych w edukacji. 

Jedną z takich inicjatyw jest realizowany od czerwca 2017 roku przez Partnerstwo Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy projekt „Pożyczki na kształcenie” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest pilotażem nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doskonałym przykładem działania pomocy zwrotnej.

Inwestuj w rozwój!

W ramach ogólnopolskiego projektu osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń(za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące. 

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów. Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. Środki są przekazywane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Samo ukończenie studiów lub kursu stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki. W praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W przypadku osób pozostających bez pracy, które w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu podejmą zatrudnienie lub osób o dochodach poniżej średniej krajowej, umorzeniu może podlegać 25% pożyczki. Do tej pory z umorzeń – a więc de facto obniżenia ceny szkolenia o 20-25% - skorzystało już prawie 1.200 pożyczkobiorców.

Kluczowymi elementami pożyczki, na które wskazują wnioskodawcy, są w szczególności: dostępność – jest to program dla każdego, bez względu na sytuację życiową i zawodową; elastyczność – pożyczki pozwalają na rozwój osobisty w każdym kierunku i dziedzinie oraz prostota – praktycznie wszystko można załatwić on-line. Jestem przekonany, że zainteresowanie nasza ofertą będzie rosło."  powiedział Jacek Ostrowski, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy.

Mamy dobre doświadczenia

W pierwszym i drugim naborze zostało złożonych 5000 wniosków o łącznej wartości 45 milionów złotych. Przyznanych zostało blisko 3000 pożyczek, z których skorzystały osoby dorosłe z terenu całego kraju. Najwyższe przyznane pożyczki miały wartość 100 tysięcy złotych (współfinansowanie kursu profesjonalnego pilotażu, studia MBA za granicą). Wartość najniższej pożyczki wyniosła 600 złotych (kurs z obszaru psychologii, szkolenia z Excel), a średnia wartość pożyczki to ok.8,2 tysiąca złotych. Warto podkreślić, że prawie co siódma pożyczka została udzielona osobom niepracującym, chcącym zwiększyć swoje kwalifikacje. Największą popularnością cieszyły się pożyczki na studia podyplomoweoraz kursy programowania. 

Kolejny nabór już w drugiej połowie marca

W ramach pierwszego i drugiego naboru wykorzystane zostały wszystkie środki jakie operatorzy (czyli instytucje dzielące pieniądze) otrzymali z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Obecny nabór prowadzony będzie więc w oparciu o środki spłacane przez pożyczkobiorców z poprzednich naborów. „Bardzo się cieszę, że w poprzednim naborze Ministerstwo zdecydowało się zwiększyć finansowanie projektu tak, że mogliśmy objąć pożyczkami wszystkich spełniających warunki chętnych. Uruchamiany właśnie trzeci nabór oparty jest na naszym doświadczeniu z oceną kilku tysięcy wniosków, jestem przekonany, że obsługa pożyczkobiorców będzie jeszcze sprawniejsza” mówi Ryszard Nosowicz, Prezes Zarządu Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

***

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rozpocznie się 18 marca 2018 r. o godz. 12.00. Wnioski można składać wyłączniepoprzez system on-line uruchomiony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.Na tej stronie znajduje się także aktualny Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków.