Spotkania "Caravan stops"

Dodano: 2021-01-28

Projekt CERUSI kieruje naszą uwagę na obszary wiejskie i peryferyjne, szukając innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania, z którymi mierzą się tamtejsze społeczności. By móc poznać je lepiej, w każdym partnerskim kraju odbywają się, tzn. Caravan stops, czyli spotkania z mieszkańcami, będące okazją, by zadać im pytania: „co byście chcieli zmienić?” i „czy macie pomysł jak to zrobić?”

W Polsce pierwsze spotkania odbyły się w gminie Chocz oraz w gminach powiatu nowomiejskiego. W naszym imieniu przeprowadzili je lokalni działacze z Fundacji „ANIMACJA” i „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna”.

Na wiosnę planujemy kolejne spotkania z mieszkańcami, a w kolejnym kroku chcemy zaprosić ich do wspólnej pracy nad dopracowaniem kiełkujących pomysłów, poszukania rozwiązań zupełnie niestandardowych, ale dopasowanych do lokalnej specyfiki.

A to wszystko w ramach cyklu warsztatów #LabModules.

Stay tuned!