Certyfikat Wysokiej Jakości!

Dodano: 2015-10-21

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej prowadzony przez nas, wspólnie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym OWES uzyskał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

We wrześniu 2015 roku zakończył się trzy etapowy proces akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej w oparciu o zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i rekomendację Komitetu Akredytacyjnego.

Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej spełniliśmy warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przeszliśmy wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. W ramach tej ścieżki pozytywnie oceniono złożony przez nas wniosek. Poddaliśmy się audytowi zewnętrznemu prowadzonemu przez firmę audytorską oraz wzięliśmy udział w rozmowie weryfikacyjnej przed Komitetem Akredytacyjnym. To, co szczególnie nas wyróżnia to fakt, że w wyniku audytu otrzymaliśmy aż 311 na 312 możliwych punktów, spełniając tym samym aż 99,67% kryteriów.  

Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług oferowanych, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a lista akredytowanych OWES dostępna jest na stronie internetowej systemu akredytacji AKSES.

Akredytacja jest ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, spółdzielczości i innowacji społecznych nie tylko na Mazowszu. Dziękujemy wszystkim partnerom, współpracownikom i organizacjom, które, szczególnie w ostatnim okresie, pomagały nam w przygotowaniach i przejściu tego trudnego procesu.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.