Debata na temat rekomendacji dla IRP

Dodano: 2017-12-08

7 grudnia Fundacja Fundusz Współpracy jako lider Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych powołanego w 2016 r. w ramach projektu "Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim" wzięła udział w konferencji „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”. Konferencję zorganizowała Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przy udziale środków z PO Pomoc Techniczna. Ważną częścią konferencji była debata na temat Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych

7 grudnia Fundacja Fundusz Współpracy jako lider Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych powołanego w 2016 r. w ramach projektu "Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim" wzięła udział w konferencji „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”. Konferencję zorganizowała Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przy udziale środków z PO Pomoc Techniczna.

Ważną częścią konferencji była debata na temat Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych. Debatę poprowadziła Agnieszka Luck, szefowa Działu Projektów Edukacyjnych FFW oraz koordynatorka projektu „Rekomendacje…”. Wzięli w niej udział przedstawiciele 4 partnerstw wojewódzkich (śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego) oraz przedstawicie powiatowych urzędów pracy.

W debacie poruszano kwestie problemów i zagadnień, które pojawiły się podczas prac partnerstw i które okazały się zbieżne w wielu aspektach, np. konieczność międzyresortowej współpracy na rzecz efektywnej aktywizacji osób NEET – instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych oraz instytucji pomocy społecznej.  Rozmawiano także o tym, jakie propozycje tematów prac dla partnerstw mają publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia oraz jakie mogą być źródła finansowania pracy partnerstw. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, żeby powołane partnerstwa mogły sprawnie i efektywnie funkcjonować.

Podczas konferencji reprezentantki FFW zaprosiły do przystąpienia do mazowieckiego partnerstwa nowe instytucje, które w niedalekiej przyszłości – mamy nadzieję – poszerzą grono Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych.