Detonator społeczny 2016 - Spotkanie podsumowujące FIO - Mazowsze Lokalnie 2014 - 2016

Dodano: 2016-11-08

496 projektów zrealizowanych społecznie przez blisko 8 tysięcy osób, których łączna kwota dofinansowania wyniosła 2,1 mln zł.  Te imponujące dane to wyniki FIO – Mazowsze Lokalnie, trzyletniego projektu którego podsumowanie odbyło się 7 listopada.

Detonator społeczny 2016 był okazją do podsumowania realizacji działań na rzecz wsparcia inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele Operatora projektu, jego Ambasadorzy, lokalni liderzy i realizatorzy działań. Wszystkich zgromadzonych przywitał Jacek Ostrowski - Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy - lidera projektu. Głos zabrała również Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która podkreśliła, jak ważną rolę w budowaniu zmiany społecznej odgrywa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Efekty dofinansowanych działań zaprezentowali beneficjenci programu: Stowarzyszenie RAPAKIWI, którego członkowie opowiedzieli o tym, jak wykorzystali olbrzymie kamienie w Wólce Kamiennej (z których największy waży 100 ton!) do integracji mieszkańców i edukacji najmłodszych. Przedstawicielka Fundacji Promocji Karmienia Piersią zaprezentowała efekty kampanii informacyjnej „Liczy się każda kropla”, zachęcającej do karmienia piersią. O rezultatach swojego projektu opowiedziała również przedstawicielka  Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego, które dzięki środkom FIO - Mazowsze Lokalnie odkryło nieznane karty historii Mazowsza.

Wśród atrakcji przygotowanych specjalnie na to wydarzenie, znalazł się również panel ekspercki pt.: „Dotacja = detonacja? Czy udało się uruchomić i utrzymać/ rozwinąć potencjał lokalny?” Do rozmowyzostali zaproszeni działacze lokalni – dwie przedstawicielki Ambasadorów i lokalna liderka, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów, oraz wskazywali zmiany jakie zaszły w ich  otoczeniu dzięki środkom z programu. Także głosy z sali potwierdzały, że FIO-Mazowsze Lokalnie pozwoliło na zaktywizowanie lokalnych społeczności.

W trakcie Detonatora wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „ Opowiedz o swoim projekcie 2016”. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w realizację FIO – Mazowsze Lokalnie przekazał Daniel Prędkopowicz, koordynator programu.

Ostatnim punktem spotkania był teleturniej FIO-LIADA, czyli kocham Cię Mazowsze Lokalnie, w którym uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą trzyletniego programu. W odpowiedziach na pytania pomagała graczom „Mapa aktywności lokalnej” – przewodnik po projekcie. Konferencję zakończył obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Rodzinna” z Radomia.

 

*FIO – Mazowsze Lokalnie to regionalny program wsparcia dla lokalnych społeczności i młodych organizacji pozarządowych. Jego celem było zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Adresowany był szczególnie do małych lokalnych środowisk, ale też do małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Realizując projekt, od czerwca 2014 do listopada 2016 roku, przeprowadzono trzy konkursy, w których możliwe było otrzymanie mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych. Ze wsparcia skorzystać mogły grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego, działające nie dłużej niż 18 miesięcy. Operatorem FIO – Mazowsze Lokalnie było konsorcjum trzech mazowieckich organizacji; Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia BORIS.