Diagnoza ekosystemów innowacji społecznych w krajach Europy Środkowej

Dodano: 2018-01-23

Oprócz wytężonej pracy nad sylabusami kursu „Social Innovation Design Academy” ostatnio zajmujemy się również innym zadaniem projektu Social(i)Makers, czyli diagnozą mocnych i słabych stron krajów Europy Środkowej w dziedzinie innowacji społecznych. Raport zostanie opracowany na podstawie badań, które na terenie swojego kraju przeprowadza każdy z partnerów projektu.

Badanie ma postać kwestionariusza (ankiety) – a właściwie 4 kwestionariuszy skierowanych do 4 grup odbiorców – środowiska naukowego, podmiotów finansujących projekty z dziedziny innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych oraz osób kreujących polityki i strategie publiczne w obszarze innowacji społecznych. Badanie pozwoli zebrać informacje na temat obecnego stanu ekosystemów innowacji społecznych w badanych krajach oraz określić najważniejsze potrzeby, jakie należy wziąć pod uwagę planując rozwój dziedziny innowacji społecznych w krajach Europy Środkowej.