Doskonałe efekty projektu Stołeczne Centrum Kariery!

Dodano: 2016-01-15

Stołeczne Centrum Kariery był to projekt mający na celu zwiększenie szans utrzymania statusu zatrudnionego/nej przez 80 osób mieszkających lub pracujących w Warszawie, które były przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy. Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2015 r.

Po 100 dniach od zakończenia projektu POKL „Stołeczne Centrum Kariery” i zgodnie z  zasadami dot. sprawozdawczości z realizacji  projektów zespół prowadzący projekt podsumował efekty i oficjalnie poinformował MJWPU o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który był badany jeszcze przez 3 miesiące od zakończenia projektu. 

Miło nam poinformować, że stopień realizacji wskaźnika został przekroczony o 42,36 pkt. procentowych i wyniósł 142,36%. Również poziom efektywności zawodowej przewidziany na poziomie 55%, został osiągnięty  na poziomie 62,64%.

Osiągnięcie tego celu realizowane było poprzez różnorodne formy wsparcia, takie jak doradztwo, warsztaty, szkolenia zawodowe oraz przygotowanie do prowadzenia  działalności gospodarczej i finansowo-doradcze wsparcie tej działalności.