Good work, good bye

Dodano: 2022-05-31

Po ponad 3 latach dobiega końca projekt Social Impact Vouchers, w ramach którego w Polsce wspieraliśmy kobiety w powrocie na rynek pracy. Dzięki programowi work.Her w ostatnim roku zatrudnienie znalazło 10 pań.

Program work.Her kierowaliśmy z jednej strony do kobiet, które straciły pracę z powodu COVID-19 lub chciały wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie, z drugiej zaś do firm odpowiedzialnie prowadzących proces rekrutacji. Wierzyliśmy, wspierając się o różne analizy, że włączenie ich do aktywnego życia zawodowego przyniesie korzyści firmom, gospodarce i całemu społeczeństwu.

work.Her to projekt prowadzony w ramach unijnej inicjatywy, a Polska jest jednym z 8 krajów, w których tworzone są fundusze typu Social Impact Fund, gromadzące kapitał społeczny i finansowy wykorzystywany we wspieraniu wybranych grup w powrocie na rynek pracy. Pozostałe kraje partnerskie to Niemcy, Austria, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja i Czechy.

W Polsce projekt realizowany był wspólnie przez Fundację Fundusz Współpracy i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego.