Ekonomia społeczna – nowe rozdanie na Mazowszu

Dodano: 2019-07-11

W piątek 5 lipca br. Fundacja Fundusz Współpracy podpisała trzy nowe umowy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Umowy dotyczą dalszego wspierania rozwoju ekonomii społecznej w trzech subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim. Nieprzerwanie od 2012 roku Fundacja realizuje w nich działania w ramach programu Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).


W efekcie podpisania nowych umów, przez 2,5 roku za kwotę 2,7 mln zł Fundacja – jako operator programu w tych subregionach – obejmie wsparciem dodatkowe 1500 osób, a ponad 50 podmiotów ekonomii społecznej będzie miało szanse na rozwój dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług czy grantów. W ofercie znajdą się usługi w zakresie doradztwa prawnego, księgowo-podatkowego, finansowego i marketingowego. Odbywać się będą również spotkania animacyjne i wizyty studyjne, a podmioty ekonomii społecznej będą pod opieką specjalisty ds. rozwoju PES, który będzie ukierunkowywał ich rozwój.

Szczegóły już wkrótce na www.mOWES.pl