Ekonomia Społeczna czyli ES – poznasz ją z mOWES!

Dodano: 2023-06-06

Animacja lokalna, dotacje na miejsca pracy, granty, wizyty studyjne czy wsparcie specjalistyczne w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów ekonomii społecznej – m.in. z tego nas znacie od lat. Nadszedł jednak czas, by zrobić krok naprzód! W najbliższych kilkunastu miesiącach przygotujemy dla mieszkańców Mazowsza wiele nowości, takich jak: Dni Otwarte w Podmiotach Ekonomii Społecznej, liczne imprezy plenerowe oraz kampanie społeczne. Wszystko po to, by przedsiębiorczość społeczna w regionie dostała kolejny, mocny impuls rozwojowy i coraz wyraźniej zaznaczała swoją obecność na rynku. Bo ES najlepiej poznasz z mOWES!

Rozwój dotychczasowych oraz nowych usług i inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – o których wyżej mowa – jest możliwy dzięki wsparciu projektu “Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES” finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt, który potrwa do końca 2025 roku, ma na celu m.in. zwiększenie świadomości istnienia oraz upowszechnienie roli ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.

Rozwijanie i popularyzowanie idei Ekonomii Społecznej będzie odbywało się poprzez realizację działań o charakterze: edukacyjno-popularyzacyjnym (imprezy plenerowe, spotkania animacyjne, szkolenia, wizyty studyjne), aktywizującym (Dni Otwarte z Ekonomią Społeczną, doradztwo specjalistyczne) oraz promocyjno-komunikacyjnym (kampanie informacyjne, działalność wydawnicza).

Realizując działania ujęte w projekcie, chcemy docierać nie tylko do niezaangażowanych dotąd w rozwój ekonomii społecznej mieszkańców województwa mazowieckiego, ale także już działających na rynku podmiotów ekonomii społecznej, młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych oraz całego tzw. otoczenia ES – jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Liczymy, że dzięki projektowi świadomość nt. roli i efektów ekonomii społecznej wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i liczbę podmiotów świadczących usługi społeczne lokalnie. Od początku 2024 roku bowiem w naszej ofercie duże środki na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.        

O postępach w realizacji projektu, który zaczynamy już niebawem, będziemy na bieżąco informować Was na naszych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych.