Fundacja będzie realizowała projekt w ramach programu ERASMUS+

Dodano: 2014-11-26
Dział Projektów Edukacyjnych Fundacji wygrał właśnie konkurs na realizację projektu w ramach nowego programu Komisji Europejskiej – ERASMUS+.
Projekt zatytułowany „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” będzie realizowany przez najbliższe 2 lata we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii. 
 
Celem projektu będzie wymiana doświadczeń i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich w celu stworzenia  katalogu dobrych praktyk, który będzie wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości. 
 
Rezultaty projektu mają pokazać jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają stosowane mechanizmy i narzędzia zapewniania jakości, a także mają wzbogacić portfolio metod i narzędzi  zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz  zachęcić do  korzystania z nich.