FabLab i terapia komórkami macierzystymi u zwierząt. 40 nowych miejsc pracy w Radomiu i okolicach.

Dodano: 2018-03-07

Kolejnych 40 nowych miejsc pracy powstanie w subregionie radomskim dzięki ekonomii społecznej. Ponad 700 tys. zł otrzyma 11 nowych przedsiębiorstw społecznych, których biznesplany zostały zaakceptowane i skierowane do realizacji. To efekt działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego misją jest pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza z newralgicznych grup społecznych.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy nieprzerwanie od 2012. W ubiegłym roku poprzez działania animacyjne i doradcze doprowadził do powstania 90 nowych miejsc pracy w województwie mazowieckim. Tylko w subregionie radomskim w ubiegłym roku przyczynił się już do powstania 15 miejsc pracy, a 5 kolejnych czeka na sformalizowanie. W sumie z obecnie dofinansowanymi 40, będzie to zakładane w projekcie maksimum – czyli 60 miejsc pracy.

Ostatnia, druga już rekrutacja do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. O wsparcie ubiegało się aż 15 grup inicjatywnych. Podmioty ekonomii społecznej, którym przyznano dotacje, to w kolejności przyznanej punktacji:

 1. Fundacja „Polskie Drogi”, Robert Zaremba,
 2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”,
 3. Gmina Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej,
 4. Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej,
 5. Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”,
 6. Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii, Katarzyna Olbrych,
 7. Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu, Zbigniew Ciesielski,
 8. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
 9. Fundacja Kreatywnych Innowacji KI,
 10. Fundacja Follow Me,
 11. Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”, Justyna Sztuka.

W sumie powyższe fundacje, stowarzyszenia i samorząd wnioskowały o środki na stworzenie 55 miejsc pracy. Możliwości dotacyjne mOWES oraz względy merytoryczne pozwoliły na dofinansowanie 40 z nich. Teraz przed nowymi przedsiębiorstwami społecznymi etap rejestracji i wdrożenia. Tematyka projektowanej działalności to usługi typowo lokalne, np. gastronomiczne, porządkowe i remontowe, sprzątające, reklamowe, sprzedaż roślin jednorocznych (Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”, Gmina Odrzywół i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja „Polskie Drogi”). Ale nowe przedsiębiorstwa społeczne mają także w planach np. prowadzenie warsztatów druku 3D, programowania komputerowego(Fundacja Kreatywnych Innowacji KI), szkolenia biznesowe (Fundacja Follow Me), prowadzenie hostelu dla bezdomnych (Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu), planują także zajmować się rękodziełem, szyciem zabawek i pościeli (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Przyjaźni’’), czy rekonstrukcjami historycznymi (Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii” oraz prowadzeniem lecznicy weterynaryjnej (Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii).

Daniel Prędkopowicz – kierownik mOWES zwraca uwagę na biznesowe wyzwania stojące przed nowymi przedsiębiorstwami społecznymi:- Naszą rolą jest zachęcić, przygotować grunt, przeszkolić i udzielić wsparcia dotacyjnego na starcie. To co istotne, na tym nasza pomoc się nie kończy. Doradca biznesowy jest niemal na stałe w kontakcie z przedsiębiorcami społecznym w pierwszym okresie ich funkcjonowania na rynku. Dodatkowo oferujemy szkolenia, czy np. pomoc w zakresie stworzenia materiałów reklamowych, sieciowanie, promocję dobrych praktyk. Dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym zwłaszcza np. niepełnosprawnych, to ogromna pomoc. Dobry pomysł na biznes i rozeznanie rynku to podstawa sukcesu. Dzięki wsparciu mOWES łatwiej go osiągnąć.

Pani Katarzyna Olbrych ze Zwierzogrodu, tak opowiada o planach biznesowych nowego przedsiębiorstwa społecznego: – Dysponujemy fachowym personelem: dwóch lekarzy weterynarii (ponad 15 lat doświadczenia zawodowego), behawiorysta zwierzęcy, psychoterapeuta, technik weterynarii. Strategicznym produktem działalności zarobkowej fundacji będzie nowatorska metoda leczenia komórkami macierzystymi chorób aparatu ruchu oraz przewlekłej niewydolności nerek u zwierząt. W Polsce coraz prężniej rozwijają się sporty z udziałem psów (agility, bikejoring, coursing, canicrossing), będziemy jedną z pierwszych w Polsce lecznic o profilu medycyny weterynaryjnej sportowej.  Fundacja zamierza także oferować szkolenia behawioralne i zooterapię.

FabLab Radom to także bardzo innowacyjne przedsięwzięcie. Organizatorzy chcą, by stało się ono centrum lokalnej społeczności, otwartym dla każdego, łączącym pokolenia. – Sam pomysł narodził się na targach, gdzie podchodzili do nas starsi, doświadczeni inżynierowie bez obeznania z technikami komputerowymi albo młodzi projektanci bez doświadczenia praktycznego. Planujemy, że dzieciaki mają uczyć się tu projektowania i mieć zajęcia praktyczne, a dorośli mogą brać udział w różnych warsztatach. Nawiązaliśmy wstępną współpracę z UTH Radom, być może studenci będą mogli realizować projekty będące elementem pracy licencjackiej lub magisterskiej. Docelowo będzie można zarejestrować się w FabLabie, a potem korzystać z najróżniejszych maszyn i stanowisk z komputerami samodzielnie – mówi nam Karolina Domagała z Fundacji Kreatywnych Innowacji KI – autorka projektu. Wstępnie planowane są m.in. pracownie druku 3D, stanowisko elektroniki wyposażone m.in. w stanowiska lutownicze, strefa szycia, stolarnia, oraz strefa fotografii (do wyboru). – Każde nowe miejsce pracy dla osób bez środków do życia jest na wagę złota. Cieszymy się z innowacyjnych pomysłów, wspieramy je i kibicujemy tak samo wszystkim naszym partnerom – dodaje Daniel Prędkopowicz, kierownik mOWES.

Wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną zaprasza Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) w Radomiu. Pomoc mOWES jest skierowana z jednej strony do wszystkich oddalonych od rynku pracy, tj. głównie osób niepełnosprawnych, trwale bezrobotnych, osób do 30 lub powyżej 50 roku życia, wychodzących z bezdomności, uzależnień, byłych więźniów, osób chorych psychicznie itp. Z drugiej strony wspieramy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mile widziana jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem oraz innymi podmiotami – jak kluby sportowe, parafie, domy kultury itp., a także podmiotami dedykowanymi pomocy społecznej i reintegracji zawodowej – jak centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp. Więcej na www.mowes.pl

Kontakt:

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Stare Miasto 2. Dyżury odbywają się  w poniedziałki – godz.9-13, we wtorki  -10-13 lub w czwartki – 13 do 18. Kontakt: Agnieszka Bulska – animator w subregionie radomskim tel. +48 600 923 287, abulska@cofund.org.pl).