Fiński sposób na bezdomność – Seminarium inaugurujące projekt „Najpierw Mieszkanie

Dodano: 2020-01-23

W dniu 23 stycznia br. w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się Seminarium inaugurujące projekt „Najpierw mieszkanie”. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele „The Y Foundation” z Finlandii – organizacji, która z sukcesem wdrożyła metodę Najpierw mieszkanie, redukując poziom bezdomności w Finlandii praktycznie do zera.

Podczas seminarium fińscy partnerzy podzielili się swymi doświadczeniami i zaprezentowali główne założenia tego innowacyjnego projektu. Jak zaznaczają eksperci zajmujący się tym zjawiskiem – bezdomność to, wbrew obiegowej opinii, nie tylko brak własnego domu. To także, a może przede wszystkim wielka samotność, brak oparcia w drugim człowieku, beznadzieja i bezradność. Okazuje się jednak, że – kryzys bezdomności można skutecznie rozwiązać. Pilotażowy projekt oparty o doświadczenia fińskie startuje teraz w Warszawie; wdrażany będzie na terenie kilku warszawskich dzielnic.

Jego realizatorem jest Fundacja Fundusz Współpracy, a partnerem krajowym – Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska oraz  Biuro Polityki Lokalowej Miasta Stołecznego Warszawy, które zapewnia lokale mieszkaniowe. Zagranicznym ekspertem w projekcie jest fińska fundacja The Y-Foundation.

Pięć zasad NM: mieszkanie, decydowanie, zdrowienie, wsparcie, społeczność

Zasady metody "Najpierw Mieszkanie" są proste: mieszkania, zapewnione przez partnera krajowego projektu, powinny być rozproszone w środowisku lokalnym; asertywne wsparcie zespołu specjalistycznego powinno być stabilne. Nawet wówczas, gdy uczestnik popełnia jakiś błąd życiowy i musi ponieść jego konsekwencje. Istotne jest też to, że miarą sukcesu jest dążenie do stopniowej zmiany jakości życia/zdrowia, a nie np. podjęcie pracy zarobkowej czy pełna abstynencja.

Od schronisk zbiorowych do „Najpierw mieszkanie”

Jak wynika z badań, aktualny model pomocy osobom trwale bezdomnym, równocześnie chorującym psychicznie, mimo sporych nakładów czasu i środków związanych z udzielaniem wsparcia interwencyjnego i socjalnego – okazuje się być nieskuteczny. Dowodem na to są liczne pobyty tych samych osób w kolejnych schroniskach, częste hospitalizacje, interwencje policji, aresztowania, nie egzekwowalne długi oraz bezradność pracowników instytucji pomocowych. W Europie, USA, Kanadzie i Australii metoda NM okazała się skuteczna i efektywna kosztowo w trwałym przeprowadzaniu ludzi skrajnie wykluczonych do pełnego i godnego życia w samodzielnych mieszkaniach.

________________________
Więcej o projekcie: https://cofund.org.pl/projekty/najpierw-mieszkanie oraz https://www.czynajpierwmieszkanie.pl/najpierw-mieszkanie-polska/o-projekcie/