Fundacja przeprowadzi kontrole dla BGK

Dodano: 2020-09-18

W dniu 16.09.2020 r. konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  poddziałania 3.2.2 pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kontrole będą prowadzone w trakcie realizacji projektów oraz w okresie trwałości projektów.

Umowa będzie realizowana w latach 2020-2022, kontrolą zostanie objętych co najmniej 100 projektów z całej Polski.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bgk.pl/