Fundacja wspiera Hi-Tech Startup!

Dodano: 2015-08-04

Fundacja została partnerem wspierającym Hi-Tech Startup Projekt, który wystartował w lipcu br.  Projekt ten ma na celu wypracowanie skutecznej formuły współpracy społeczności startupowej z obszarem akademickim oraz biznesowym. Trójstronna współpraca ma służyć komercjalizacji osiągnięć technologicznych i transferowi wysokich technologii do biznesu przez specjalistów uruchamiających firmy hi-tech, a następnie sprzedaż rozwiązań technologicznych dla inwestorów.

Dzięki projektowi Hi-Tech Startup twórcy innowacyjnych pomysłów mają szansę znalezienia zatrudnienia w organizacjach zainteresowanych ich projektami, mogą sprzedawać swoje koncepcje inwestorom lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt wspiera rozwój innowacji w polskiej gospodarce, ponieważ jego celem długoterminowym jest zatrzymanie umiejętności i wiedzy młodych ludzi w Polsce, tworząc centrum doskonalenia startupów hi-tech w naszym kraju.


Więcej na temat Projektu: www.hitechstartup.pl

Organizatorzy:
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy - Fundacja angażuje się w działania na rzecz: edukacji finansowej i przedsiębiorczości, ochrony  dziedzictwa kulturowego oraz wolontariatu pracowniczego. Obszary są odzwierciedleniem  strategicznego podejścia Banku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

AIP to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu dla startupów. Umożliwiają przetestowanie pomysłów na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki.


Partnerzy merytoryczni:

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej - Spółka z o.o., w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej. Została utworzona „celem lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki”.

Politechnika Warszawska - Najstarsza polska uczelnia techniczna. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością.

Instytucje Wspierające:

Grayling
Druga co do wielkości na świecie, niezależna firma doradcza, specjalizująca się w obszarach public relations, public affairs, relacji inwestorskich,organizacji eventów, komunikacji CSR oraz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Fundusz Współpracy

Harmonogram:
Etap 1: 15.07.2015. – 28.09.2015.

Rekrutacja uczestników - Ogłoszenie 50 najlepszych pomysłów, zakwalifikowanych do kolejnego etapu, odbędzie się 28 września 2015 roku.

Etap 2: 30.09.2015. – 25.10.2015.

Warsztaty i rozwój modeli biznesowych
TOP 50

Spośród 50 projektów będących w programie, komisja rekrutacyjna wybierze 30 najbardziej obiecujących, które zakwalifikują się do trzeciego etapu.

Ogłoszenie 30 najlepszych pomysłów, zakwalifikowanych do kolejnego etapu, odbędzie się 25 października 2015 roku.

Etap 3: 01.11.2015 – 15.01.2016.

Okres 2-miesięcznej preinkubacji – testowanie biznesu

Etap trzeci polega na wdrożeniu kompleksowego systemu usług dla przyszłych  przedsiębiorców, umożliwiających rozwój technologicznych pomysłów i ich wprowadzenie na rynek, bazując na infrastrukturze AIP oraz laboratoriach uczelnianych.

Etap 4: 15.01.2016 – 30.02.2016

Rozwój sprzedaży 10 najbardziej obiecujących modeli biznesowych

W etapie tym nastąpią spotkania z potencjalnymi inwestorami, zleceniobiorcami itp., w którym uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w walidowaniu swoich produktów w warunkach rynkowych.

Właściciele wszystkich 10 prototypów otrzymają również doradztwo od naukowców będących przedsiębiorcami, którzy prowadzą udany biznes.

Doradztwo obejmie minimum 2 spotkania dla każdego z 10 właścicieli produktów.

Ostatnim elementem projektu będzie prezentacja najlepszych trzech prototypów/usług przed przedstawicielami biznesu, władz lokalnych oraz mediów na gali finałowej projektu w lutym 2016.