Fundacja zweryfikowała już 12,7 mld zł kosztów w ramach PO IG

Dodano: 2016-01-22

Pracownicy Biura Wsparcia Sektora Publicznego FFW, w ramach umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Ministerstwem Gospodarki do końca 2015 roku zweryfikowali łącznie 26 613 wniosków o płatność, na łączną kwotę 12,7 miliardów złotych!

Podsumowując cały okres realizacji zadań, zaangażowanie Fundacji w alokacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosi 30%.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką prezentującą pełne podsumowanie dotychczasowych osiągnieć Fundacji w ramach wspierania Instytucji pośredniczących.