Fundusze Europejskie dla Polski na lata 2021–2027

Dodano: 2022-07-01

Po wielu miesiącach negocjacji Rząd osiągnął porozumienie z #KomisjaEuropejska w zakresie budżetu #UE dla Polski na lata 2021–2027. 

Kompromis jaki udało się wypracować rozpoczyna nowe finansowe rozdanie #FunduszeEuropejskie. Polska wykorzysta około 350 mld zł z polityki spójności. To najwięcej pieniędzy w całej #UE.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro


Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.

Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEnIKS #FENG #FERS #FERC #INTERREG #PFER #PPŻ #PTFE #RPO