Finał III edycji konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Dodano: 2018-06-14

8 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się III Gala Finałowa konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości (najlepszazawodowa.pl)

W Gali uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu szkół zawodowych z całej Polski, a także przedstawiciele organizatorów konkursu – Fundacji Fundusz Współpracy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Komisja Konkursowa z nadesłanych 132 przykładów praktyk wyłoniła 12 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” oraz przyznała 74 dyplomy dobrych praktyk.

Równorzędne nagrody główne otrzymali:

·       Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach za praktykę Firma symulacyjna WRONEX,

·      Zespól Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Gliwicach za praktykę (Nie)pełnosprawny - pełnosprawny w zatrudnieniu,

·      Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy za praktykę Od pasji do działani.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 

·      Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku za praktykęCentrum Nauki Kurzętnik

·      Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie za praktykę Obiady Czwartkowe - tradycja  i nowoczesność w nauczaniu  przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Opisy wszystkich praktyk, które dostały się do finału konkursu już wkrótce zostaną zamieszczone w Katalogu Dobrych Praktykna naszej stronie internetowej.

Wręczono również szereg wyróżnień i nagród specjalnych.

·      Nagroda specjalna Fundacji Fundusz Współpracy za „skuteczne łączenie młodego zapału z dojrzałym doświadczeniem w celu podniesienia jakości kształcenia osób młodych oraz aktywizacji osób dojrzałych” została przyznana Zespołowi Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku za praktykę Międzypokoleniowe Strategie Edukacyjne.

·      MSCDN przyznał swoją nagrodę specjalną Zespołowi Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu za praktykę Indywidualne potrzeby uczniów jako istotny czynnik kształtujący pracę szkołyza „zapewnianie kompleksowego rozwoju uczniów z zaburzeniami, niepełnosprawnościami i deficytami, w tym przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie”.

·      Ośrodek Rozwoju Edukacji wręczył swoją statuetkę Zespołowi Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy za praktykę Od pasji do działania.

·      Nagrodę specjalną przyznało również mazowieckie Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych. Wyróżniło praktykę Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pt. Doradztwo zawodowe jako koncepcyjna praca szkołyjako tę, która w sposób szczególny przyczynia się do skutecznego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz zdobywcom dyplomów. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2019 roku.