Hackathon Ethical Fashion - Social(i)Makers

Dodano: 2019-07-15

W dniach 8 i 9 lipca 2019 r. odbył się Hackathon Ethical Fashion poświęcony wypracowaniu innowacji społecznych dla branży mody. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i jej partnerów, przy zaangażowaniu Fundacji Fundusz Współpracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – polskich partnerów projektu Social(i)Makers.

Część warsztatowa Hackathon Ethical Fashion poprzedzona została debatą poruszającą najważniejsze zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego, etycznej mody oraz świadomego kupowania. Celem dyskusji i szerokiego podejścia do zagadnienia było zdefiniowanie wyzwań, przed jakimi stoi branża mody, a następnie projektowanie do nich innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnicy Hackathon Ethical Fashion szukali innowacyjnych rozwiązań dla następujących wyzwań:

 • Edukacja społeczeństwa -  samoświadomość konsumenta / stereotypy etycznej mody / rola mediów w edukacji
 • Transparentność producentów - warunki pracy w fabrykach / jawność składu produktu / gospodarowanie odpadami
 • Regulacje prawne - obowiązek transparentności / egzekucja prawa / preferencyjne warunki dla rozwiązań proekologicznych
 • Przetwarzanie - odpady produkcyjne / re-use / świadome oddawanie
 • Rozwiązania technologiczne - dostępne rozwiązania / re-use / alternatywne źródła tkanin

W wyniku wielogodzinnych prac grup roboczych wypracowanych zostało 7 finalnych innowacyjnych projektów:

 1. Koncept innowacyjnej sieci sklepów secondhand, o oryginalnym wystroju, oferujących selekcję odzieży z rynku polskiego oraz usługę przeróbek krawieckich zakupionych ubrań.
 2. Innowacyjny online’owy marketplace łączący szwalnie z potencjalnymi nabywcami odpadów poprodukcyjnych, pełniący również funkcję edukacyjną i inspiracyjną - jak kreatywnie wykorzystać odpady poprodukcyjne.
 3. On-lineową platformę społeczną dla lokalnych edukatorek społecznych z dziedziny etycznej mody, w której w jednym miejscu znajduje się cała niezbędna wiedza do szerzenia idei odpowiedzialnej mody.
 4. Koncept na dopasowany do lokalnej społeczności pop up store w Chałupach dla odpowiedzialnej marki odzieżowej, która stawia sobie za cel nienachalną edukację grupy docelowej.
 5. Szeroko zakrojona kampania społeczna dla nastolatków, która ma na celu promocję wykorzystania w stylizacjach ubrań z drugiego obiegu.
 6. Koncept reportaży do telewizji śniadaniowych o polskich rewolucjonistach mody, którzy zmieniają świadomość konsumentów i odczarowują stereotypy.
 7. Pomysł na cykl warsztatów dla młodzieży, edukujących w tematach odpowiedzialnej mody, świadomej konsumpcji, łamania stereotypów.

Jeden z projektów ma szansę zostać wdrożony.