II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Dodano: 2018-06-13

W dniach 12-13 czerwca, w Warszawie odbywa się II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

2 dniowe wydarzenie, organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland ma na celu zintensyfikowanie współpracy OWES oraz zwiększenie wymiany doświadczeń. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawiciele innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (forum-owes.pl) przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu) oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Zapraszamy do galerii zdjęć.