Inauguracja Social Innovation Academy – start Modułu 1.

Dodano: 2018-09-05

Już 10 września na platformie Teachable rusza pierwszy z 7 modułów bezpłatnego internetowego kursu „Social innovation Academy”. Kurs rozpocznie się od tematu „Active citizenship – How you can promote positive changes in your community and/or society”.

W tej chwili na kurs on-line zarejestrowało się już ponad 1000 osób z kilkunastu krajów. Wciąż można dołączyć do tego grona – rejestrować się można przez cały czas trwania Akademii (aż do 16 grudnia), ponieważ zrealizować można dowolne wybraną liczbę Modułów. 

Oto link do rejestracji na kurs on-line: https://social-innovation-academy.teachable.com/.

Każdy Moduł kursu ma również swój wariant stacjonarny (krajowy) – również bezpłatny. Warsztaty stacjonarne, prowadzone w językach narodowych, mają za zadanie m.in. pogłębić tematykę modułów, szczególnie dzięki uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych - krajowych. Nie trzeba jednak zrealizować modułu on-line, aby móc uczestniczyć w warsztacie.

W Polsce szkolenia stacjonarne odbywać się będą w Poznaniu. Odpowiedzialny za ich organizację jest drugi z polskich partnerów projektu Social(i)Makers – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Pierwszy z warsztatów (odpowiadający pierwszemu Modułowi kursu) – „Aktywność obywatelska – jak wspierać pozytywne zmiany w swojej społeczności i/lub społeczeństwie” – odbędzie się 18 września w poznańskim Ogrodowa 12 Conference Center. Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez stronę: https://830572-2.evenea.pl/ lub pod numerem telefonu 61 856 73 20.

W tej chwili trwają również zapisy na trzy kolejne moduły – informacje na ten temat i odpowiednie linki są dostępne na Facebooku na https://www.facebook.com/socialimakers.polska/.

Przypominamy, że koleje moduły to:

1. Aktywność obywatelska – jak wspierać pozytywne zmiany w swojej społeczności i/lub społeczeństwie.

2. Biznes społeczny – przedsiębiorczość z pozytywnym wpływem społecznym.

3. Proces projektowania innowacji społecznych.

4. Interesariusze innowacji społecznych – sposoby zaangażowania i efektywna komunikacja.

5. Ocena wpływu innowacji społecznych – jak go mierzyć i nim zarządzać.

6. Finansowanie projektów z wpływem społecznym – sposoby finansowania innowacji społecznych.

7. Polityki i Strategie publiczne w procesie tworzenia innowacji społecznych – znajomość i współtworzenie rozwiązań.

Harmonogram wszystkich szkoleń on-line i stacjonarnych można znaleźć tutaj.

Wszelkie pytania związane z „Akademią Innowacji Społecznych” należy kierować na adres info@socialimakers.org.

Serdecznie zapraszamy i polecamy!