Kick-off meeting projektu Social(i)Makers

Dodano: 2017-10-25

W dniach 24-25 października, przedstawiciele Fundacji (Jacek Ostrowski i Dorota Nowicka) wzięli udział w kick-off meeting projektu Social(i)Makers. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach – zamku Spezzano.

W projekcie udział bierze 19 partnerów z 7 krajów, budżet projektu to 3 600 000 EUR. Okres realizacji został zaplanowany na 3 lata. Liderem partnerstwa jest włoska organizacja Democenter Foundation (Innovation Centre). Fundacja Fundusz Współpracy będzie jego współrealizatorem.
Projekt Social(i)Makers ma na celu wspieranie krajów Europy Środkowej w rozwoju innowacji społecznych poprzez działania edukacyjne kierowane do potencjalnych uczestników i twórców innowacji tj: inwestorów, przedsiębiorców, administracji publicznej i zwykłych obywateli. W projekcie wykorzystane zostaną narzędzia stosowane w strategiach inteligentnych specjalizacji do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych.

Projekt zakłada stworzenie ponadnarodowego programu edukacyjnego, którego celem będzie kształcenie innowatorów w ramach Akademii Projektowania Innowacji Społecznych. Przy wykorzystaniu nowatorskiego pakietu narzędzi i metod, uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć i wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia, a także jak kreować tzw. inwestycje wpływu społecznego (impact investing), biznes społeczny, politykę dot. innowacji społecznych i zaangażowanie społeczne. Nabyte umiejętności będą testowane w praktyce, poprzez zainicjowanie działań pilotażowych w skali lokalnej i ponadnarodowej. Wynikiem tego będzie utworzenie ponadnarodowego środowiska innowatorów społecznych w Europie Środkowej.