Kontynuacja prac

Dodano: 2017-04-03

30 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych po zakończeniu projektu "Rekomendacje na rzecz zwiększenia zakresu i trafności wsparcia aktywizacji zawodowej osób młodych na mazowieckim rynku pracy". Obecni na nim przedstawiciele członków Partnerstwa dyskutowali na temat nowych celów i strategii działalności Partnerstwa.

W ramach projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim” zostało powołane Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych. Partnerstwo pod przewodnictwem Fundacji Fundusz Współpracy miało na celu wypracowanie „Rekomendacji dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim.” Cel został osiągnięty –  31.12.2016 r. zakończono projekt. Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych trwa jednak nadal i kontynuuje swoje prace.

30 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerstwa po zakończeniu projektu. Obecni na nim przedstawiciele członków Partnerstwa dyskutowali na temat nowych celów i strategii działalności Partnerstwa. Jako cele główne zdefiniowano działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia rekomendacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim, aktualizowanie zestawu rekomendacji w zakresie wsparcia osób młodych na regionalnym rynku pracy oraz innego rodzaju wsparcie osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Partnerstwo ustaliło również, iż otwiera się na przyjmowanie nowych członków, tj. podmiotów, które są zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz w/w celów.