mOWES z certyfikatem jakości!

Dodano: 2019-03-24
Miło nam poinformować, że decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony przez nas Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - mOWES utrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
Otrzymany ponownie certyfikat jest uwieńczeniem procesu oceny działań Fundacji Fundusz Współpracy przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej został powołanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 
Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i realizacji określonych usług oferowanych różnego rodzaju podmiotom. Głównym celem systemu akredytacji, opartego na sprecyzowanych standardach działania, jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a lista akredytowanych OWES dostępna jest na stronie internetowej systemu akredytacji AKSES. www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl