Nie żyje profesor Jerzy Regulski

Dodano: 2015-02-13

12 lutego zmarł profesor Jerzy Regulski, ekonomista, ekspert ds. samorządu terytorialnego, jeden z doradców prezydenta Bronisława Komorowskiego, człowiek w całości skupiony na służbie publicznej i pracy na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Miał 91 lat.

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy wraz z pracownikami składa serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim profesora Jerzego Regulskiego.

Zespół Fundacji miał zaszczyt i przyjemność ściśle współpracować z profesorem przy okazji realizacji projektu Decydujmy Razem, współtworząc kanon konsultacji lokalnych, a także wspierając powstałą z inicjatywy profesora Witrynę Obywatelską.

Panie profesorze, dziękujemy za wsparcie, dobre rady i życzliwość!

Profesor Jerzy Regulski był jednym ze współtwórców reformy samorządowej po 1989 roku. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Regulski był też senatorem I kadencji (1989-91 r.).

W latach 1989-91 był też pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, a w latach 1998-99 - przewodniczący Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa.

Ekspert Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w pracach nad reformami samorządowymi w wielu krajach Europy Południowej, Wschodniej i Azji Centralnej.
Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której do śmierci zajmował stanowisko prezesa. W 2007 zasiadł w radzie programowej reaktywowanego przez Stefana Bratkowskiego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi 2010. 7 października 2010 został powołany na stanowisko doradcy społecznego prezydenta ds. Samorządu.