Nowa odsłona RÓWNOŚĆ.info

Dodano: 2015-02-24

Pod koniec ubiegłego roku uruchomiona została odświeżona strona RÓWNOŚĆ.info. W nowej szacie graficznej, Portal znacząco zwiększył swoje zasoby i stał się bardziej czytelny i przyjazny dla odbiorców.

W latach 2011 - 2013 Fundacja Fundusz Współpracy realizowała projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności  w działaniach administracji publicznej". W ramach tego projektu stworzony został portal  rownosc.info Po zakończeniu projektu powstała Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, której zadaniem było utrzymanie, powiększanie zasobów i pozyskiwanie źródeł finansowania na jego rozwój.

Obecnie Portal podzielony jest na następujące działy:

  • BIBLIOTEKA, którą tworzą następujące bazy: badań i statystyk z obszaru nierówności, dyskryminacji oraz działań prawnych, politycznych i obywatelskich podejmowanych w celu jej przeciwdziałania; publikacji, tj. podręczników, opracowań, informatorów i in; artykułów prasowych; aktów prawnych i dokumentów; multimediów, czyli filmów dokumentalnych i informacyjnych oraz czasopism poświęconych tematyce równości, różnorodności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania.
  • SŁOWNIK RÓWNOŚCIOWY zawierający opracowania terminów z obszaru dyskryminacji, zagadnień równościowych oraz zagadnień dotyczących grup mniejszościowych
  • PRAWO, w którym znajdują się następujące opracowania: Przeciw dyskryminacji - Vademecum Prawne; Wybrane orzecznictwo w sprawach o dyskryminację oraz Poradnik Procesowy.
  • BAZA organizacji działających na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin: http://rownosc.info/