Nowy nabór uczestników do projektu

Dodano: 2016-08-22

W dniu 22. 08.2016 r. zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków do projektu. Obecnie trwa ocena przyjętych formularzy, informacja o wynikach będzie zamieszczona na stronie projektu. Drugi etap rekrutacji odbędzie się w dniach 29 – 31. 08.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się II nabór wniosków od dnia 23.08.2016 r.  do dnia 12.09.2016 r.

Projekt realizowany jest w województwie łódzkim i  jest dedykowany osobom, które ukończyły 30 latpozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Rozumie się przez to: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu otrzymają bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczych. Przed założeniem działalności gospodarczej uczestniczki i uczestnicy projektu uczestniczyć będą w obowiązkowym bloku szkoleniowo-doradczym mającym na celu podniesienie poziomu wiedzy o prowadzeniu firmy, uwarunkowaniach formalno-prawnych, zasadach przygotowania biznesplanu,  rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych przedsiębiorcy. Aby ułatwić uczestnictwo w zajęciach przewidziana jest możliwość  zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz warunków uczestnictwa w nim znajdują się w zakładce Projekty/Sukces we własnej firmie