Nowy projekt „Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia”

Dodano: 2017-10-20

Fundacja Fundusz Współpracy została zaproszona do partnerstwa w projekcie „Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia”, który realizowany jest w ramach Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, a partnerem ponadnarodowym Szkoła Biznesu - Fondazione ISTUD (Włochy) Projekt jest realizowany do końca lipca 2018 roku, a jego celem jest projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji managerów po 45 roku życia bez zatrudniania oraz zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Fundację  Fundusz Współpracy  w Ponadnarodowym Forum Ekspertów stworzonym w projekcie w celu wypracowania rezultatów będą reprezentowały Agnieszka Luck, Izabela Kowalska i Anna Szkiruć –Kostrzewa.