Nowy projekt Fundacji Fundusz Współpracy - Wsparcie Urzędu Kontroli Albanii

Dodano: 2016-03-08

Na podstawie umowy podpisanej 29.02.2016, między Najwyższą Izbą Kontroli a Fundacją Fundusz Współpracy, Biuro Współpracy Międzynarodowej poprowadzi obsługę administracyjno - finansową umowy bliźniaczej realizowanej przez NIK na rzecz Urzędu Kontroli w Albanii.

Polsko - chorwacki projekt obejmuje pomoc w praktycznie wszystkich obszarach działalności albańskiego Urzędu Kontroli m.in. pomocy informatycznej, kontroli finansowej i zapobiegania korupcji. Fundacja Fundusz Współpracy będzie odpowiedzialna za zarządzanie finansami projektu, analizę wykonania budżetu oraz rozliczanie projektu z albańską Jednostką Finansująco-Kontraktującą. Dodatkowo, Fundacja poprowadzi obsługę administracyjno-finansową od strony formalnej, w tym organizację wizyt eksperckich oraz prowadzenie księgowości. Czas realizacji umowy wyniesie co najmniej 24 miesiące, a jej wartość to 2 000 000 EUR.